Republica Elenă

Condiţii de călătorie

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Grecia.

Intrarea în Grecia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia elenă, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile greceşti:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Grecia? 

Începând cu 01.01.2009, Guvernul Republicii Elene a eliminat restricţiile pentru forţa de muncă provenită din Romania, astfel încât cetăţenii români pot să trăiască şi să muncească în Republica Elenă ca şi cetăţenii eleni sau ceilalţi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Pe site-ul Ambasadei României în Republica Elenă puteţi găsi un ghid ce conţine informaţii utile cetăţenilor români interesaţi de condiţiile de muncă din Grecia. Precizăm că acest ghid nu înlocuieşte o informare completă a celor care doresc să obţină un loc de muncă în Republica Elenă.

Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând:


Obţinerea permiselor de şedere 

In conformitate cu prevederile legale, cetăţenii români care doresc să rămână în Republica Elenă mai mult de trei luni trebuie sa se adreseze autorităţilor locale pentru obţinerea unui permis de rezidenţă/şedere.

Permisele de rezidenţă emise de autorităţile elene sunt următoarele:

 • Permis de şedere pentru studii;
 • Permis de şedere pentru muncă;
 • Permis de şedere pentru activităţi economice independente;
 • Permis de şedere pentru reunire de familie;
 • Permis de şedere pentru atleţi si antrenori;
 • Permis de şedere pentru directori, administratori şi personalul companiilor;
 • Permis de şedere pentru activităţi culturale, artistice, etc.;
 • Permis de şedere pentru alte motive

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere sunt :

 • cerere depusă la primăria municipală sau locală, în care trebuie menţionate motivele care stau la baza cererii;
 • copie paşaport/carte de identitate;
 • documente de la locul de muncă;
 • extrase de cont care dovedesc posibilitate de întreţinere;
 • dovada existenţei unui spaţiu de locuit;
 • certificate de naştere;
 • certificate de căsătorie şi alte documente ajutătoare.


Procedură 

În Republica Elenă, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţiei Publice şi Descentralizării reprezintă autoritatea care gestionează problema migraţiei.
Permisele de şedere sunt acordate, prelungite sau revocate de Secretarul General al Regiunii, la propunerea Comisiei Locale pentru Imigranţi.
Comisia municipală examinează cererea şi o înaintează serviciilor locale pentru străini care analizează cererea şi o trimite, avizată pozitiv sau negativ, la Comisia Locală pentru Imigranţi. Comisia Locală pentru Imigranţi prezintă, in final, dosarul Secretarului General al Regiunii, care decide asupra oportunităţii acordării dreptului de şedere cetăţenilor străini.


Taxe 

Cererile pentru permisele de şedere prezentate de cetăţenii statelor Uniunii Europene sunt scutite de taxe adiţionale, plătindu-se numai taxa de emitere a permisului de şedere.

 

Legea privind inmatricularea unui autoturism in Grecia

file:///C:/Users/consul/Downloads/autokinita_oximata_forologia_2017.pdf

mai jos aveti traducerea aferenta

IMPOZITAREA VEHICULELOR / AUTOTURISMELOR

 

INTRODUCERE

Persoanele (straine sau greci) care sunt stabilite in Grecia, adica au aici locuinta lor permanenta si transfera in tara noastra vehicul, inregistrat / clasificat sau nu in alt stat, nu au dreptul sa circule cu acesta in interiorul tarii, inainte de depunerea taxelor vamale de import -export aferente si emiterea certificatului, pentru clasificarea vehiculului si eliberarea placutelor de circulatie grecesti.

 

Procedura ce urmeaza si modul analitic de determinare a taxelor datorate este descris mai jos:

 

A. PROCEDURA

 

DEPUNEREA                  DEPUNERE                    ADEVERINTA SI                         ELIBERARE

DECLARATIEI               DECLARATIE                DEPUNERE TAXE                       CERTIFICAT

DE SOSIRE A            SPECIALA                 VAMALE                                DE CLASIFICARE

VEHICULULUI                            CLARIFICAREA            AFERENTE

(vehicule                           IMPORTULUI

comunitare)

1.DEPUNERE A DECLARATIEI DE SOSIRE A VEHICULULUI (D.A.O)

Vehicule provenite din state membre ale Uniunii Europene (vehicule comunitare)

Se depune Declaratia de Sosire a Vehiculului la autoritatea vamala competenta. Declaratia aceasta revine in sarcina proprietarului sau a primitorului vehiculului sau a reprezentantului legal.

 • Pentru vehiculele care se transporta/ transfera incarcate, Declaratia de Sosire a Vehiculului  se depune la autoritatea vamala a primului loc de destinatie (locul primei descarcari)
 • Pentru vehicule care sunt transferate cu puterea lor proprie, Declaratia de Sosire a Vehiculului  se depune la autoritatea vamala cea mai apropiata de intrarea in tara.

In Declaratia de Sosire a Vehiculului, se declara primitorul/ proprietarul vehiculului, elementele vehiculului si locul de destinatie, in baza carora se stabileste autoritatea vamala competenta (vama de destinatie) unde vor fi atestate si depuse impozitele si taxele vamale aferente.

Mai mult, Declaratia de Sosire a Vehiculului se poate depune si electronic, la un moment precedent sosirii vehiculului, pentru aducerea la cunostinta autoritatilor vamale referitor la sosirea vehiculului in cauza, in sistemul informatic icisnet, de catre utilizatori autorizati.

2.DEPUNEREA DECLARATIEI SPECIFICE/CLARIFICARII IMPORTULUI

Vehicule comunitare

Proprietarul vehiculului este dator sa depuna la autoritatea vamala competenta, cel tarziu in a 15 a zi a urmatoarei luni, fata de luna de sosire a vehiculului, Declaratia Specifica pentru certificarea si depunerea taxelor vamale aferente ce-I revin, prezentand documentele justificative necesare.

Mentiune:

In cazul in care vamuirea nu se realizeaza la Vama de intrare, ci la alta Vama in interiorul tarii, atunci proprietarul vehiculului, la sosirea in prima Vama elena, este dator sa respecte legislatia vamala prevazuta pentru procedura de tranzitare cu depunerea simultana a garantiei ce-i revine, astfel incat sa se asigure supravegherea vamala pana la Vama de Destinatie.

Se mentioneaza ca se nu sunt oferite posibilitati de vamuire,  la Vamile de Intrare care se gasesc la frontierele terestre.

3. ADEVERINTA SI DEPUNEREA TAXELOR FISCALE

Grevarile vamale fiscale care sunt datorate pe categorie de vehicule, analog cu provenienta vehiculului sunt urmatoarele:

Vehicule provenite din state- membre ale Uniunii Europene

Noi

 • Taxa de clasificare
 • tva

Utilizate

 • Taxa de clasificare

Vehicule provenite din tari terte catre Uniunea Europeana

 • Taxa de import
 • TVA
 • Taxa de clasificare

 

4. EMITEREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE

Dupa depunerea taxelor de vama si fiscale, se emite certificatul de clasificare care se foloseste la Serviciile de Transport si Comunicatii ale Prefecturilor pentru clasificarea vehiculului si emiterea placutelor de circulatie.

MENTIUNI:

Nerespectarea obligatiilor de mai sus conduce la impunerea de pedepse si sanctiuni care sunt prevazute de art. 137 din legea 2960/01

Deplasarea autoturismului de la locul de destinatie la alt loc nu este permisa, fara aprobarea autoritatii vamale.

Vehiculele comunitare au posibilitatea de a ramane in interiorul tarii fara sa fie solicitata depunerea taxei de clasificare.

Pentru emiterea acestei amanari a depunerii taxei de clasificare si a restului de taxe fiscale se aplica analog clauzele si conditiile care sunt prevazute din dispozitiile regimului special prevazut pentru importul temporar.

Scutiri si facilitati sunt prevazute pentru categorii speciale (persoane cu dezabilitati, emigranti s.a.)

Program de lucru cu publicul în data de 24 ianuarie 2020 - Ziua Unirii Principatelor Române

18.01.2020

În conformitate cu dispoziţiile legale, Consulatul General al României la Salonic nu va avea program cu publicul în data de 24 ianuarie 2020, Ziua Unirii Principatelor Române. Vă…

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar…

Atenționare de călătorie– Fenomene meteorologice nefavorabile

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Republica Elenă în legătură cu menținerea unor restricții, respectiv …