Promovare economică

Atragerea de investiţii în România

România dispune de o serie de avantaje pentru atragerea investiţiilor:

Avantaje oferite de piaţă şi de poziţia geografică:

·         Una dintre cele mai mari pieţe din Europa Centrală şi de Est (locul 7, cu 19,78 milioane de locuitori);

·         Poartă de acces la piaţa UE (aprox. 500 milioane consumatori)

·         Locaţie atractivă – situată la intersecţia dintre UE, Balcani şi CIS, România este traversată de trei importante coridoare pan-europene: Coridorul nr. 4 (care leagă Vestul de Estul Europei); Coridorul nr. 9 (care face legătura între Nordul şi Sudul continentului şi Coridorul nr. 7 (care facilitează navigaţia în interiorul Europei).

Avantaje datorate resurselor:

·         Forţă de muncă înalt calificată, la preţuri competitive, cu cunoştinţe solide de limbi străine, tehnologie, IT, inginerie, etc. Prezenţa a peste 10 centre universitare recunoscute susţine formarea profesională şi formarea aplicată continuă;

·         Resurse naturale bogate, incluzând ape de suprafaţă şi subterane, terenuri agricole fertile, petrol şi gaze naturale;

·         Potenţial turistic variat şi semnificativ.

Avantaje politice:

·         Stat membru UE

·         Factor de stabilitate în regiune – stat membru NATO

·         Garanţie a stabilităţii în Sud-Estul Europei

Avantaje rezultate din relaţiile internaţionale:

·         Existenţa acordurilor bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor

·         Relaţii diplomatice bilaterale cu 177 de state din cele 191 state membre ale ONU, la care se adaugă Sfântul Scaun, Ordinul Suveran Militar de Malta şi Autoritatea Naţională Palestiniană;

·         Membru al Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale: OSCE, Consiliul Europei, Organizaţia Internaţională a Francofoniei;

·         Tratate de comerţ liber cu ţările UE, EFTA, CEFTA;

·         Membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (WTO) din ianuarie 1995.

Avantaje economice:

·         Infrastructură aeriană şi maritimă dezvoltată şi în proces de modernizare şi 23 porturi pe căi navigabile şi maritime;

·         Infrastructură rutieră supusă unui proces continuu de modernizare (angajament luat în direcţia aducerii infrastructurii autostrăzilor la nivelul standardelor UE);

·         Reţele de telefonie mobilă în sisteme GSM bine dezvoltate, cu un grad de acoperire de peste 90% din suprafaţa ţării;

·         Infrastructura industrială puternic dezvoltată, inclusiv industria petrolieră şi petrochimică;

·         Existenţa a peste 50 de parcuri industriale;

·         Existenţa sucursalelor şi reprezentanţelor băncilor internaţionale;

·         Neimpozitarea profitului reinvestit;

·         Acces la scheme de ajutor de stat şi fonduri europene;

·         Creşterea interesului din partea investitorilor străini – a doua destinaţie principală a fluxului ISD în regiune (sursa: 2010 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence index)

Avantaje sociale:

·         Acorduri între Guvern și sindicatele reprezentative;

·         Absența unor mişcări sindicale majore;

·         Piaţa muncii şi relaţiile de muncă legiferate prin Codul Muncii.

Avantaje legislative:

·         Prevederi legale similare cu cele din UE (implementarea Acquis-lui Communitar)

·         Politica fiscală reglementată prin Codul Fiscal

 Detalii: http://rbd.doingbusiness.ro

În prim plan

ANUNȚ IMPORTANT - Alegerile pentru Președintele României

05.11.2019

Vă informăm că, secțiile de votare din Salonic numărul 261 și numărul 262, pentru alegerea Președintelui României 2019, se găsesc în cadrul Centrului Expozițional HELLEXPO.…

ANUNȚ IMPORTANT

31.10.2019

În contextul alegerilor prezidențiale care vor avea loc în perioadele: · 8 - 10 noiembrie 2019 (turul I) și · 22 – 24 noiembrie 2019 (turul II), Consulatul…

Ghidul alegătorului român din străinătate

14.10.2019

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019 - Material…