Republica Elenă

Accesul pe piaţa muncii

Dreptul și condiţiile de muncă în Grecia pentru cetățenii statelor membre U.E.

Cetăţenii români pot munci cu drepturi depline în Grecia. Autorităţile elene au ridicat de la 1 ianuarie 2009 restricţiile pe piaţa muncii greceşti pentru muncitorii români şi bulgari. Permisul de muncă nu mai este deci obligatoriu pe teritoriul Repulicii Elene.

Condiţiile de angajare în Grecia

Dacă doriți să lucrați în Grecia, trebuie să știți că aveți exact aceleași drepturi ca un cetățean elen. Puteți intra în Grecia pe baza cărții de identitate sau a pașaportului valabil, iar la accesul pe piața muncii nu aveți nici o restricție. Așadar, aveți aceleași drepturi salariale, condiții de muncă, orar de lucru, liber acces la asigurările sociale și locuințe. De aceleași drepturi se bucură și membrii de familie ai salariatului român (soție, soţ, copii sau persoanele aflate în întreținere).

Totuși, dacă doriți să rămâneți mai mult de 90 de zile, aveți nevoie de carte de rezidență pentru cetățeni europeni. Acest document se eliberează pe o durată de 5 ani sau pe perioadă nedeterminată.  În vederea obținerii cărții de rezidență pentru cetățeni europeni sunt necesare următoarele acte:

  • cerere depusă la primăria municipală sau locală sau la poliția locală unde aveți rezidența (după caz) în care trebuie menţionate motivele care stau la baza cererii;
  • copie după paşaport sau carte de identitate;
  • documente de atestare a locului de muncă;
  • extras de cont care dovedește posibilitatea de întreţinere;
  • dovada existenţei unui spaţiu de locuit;
  • certificat de naştere;
  • certificat de căsătorie;
  • după caz, alte documente solicitate de autorități.

Programul de lucru săptămânal pentru persoanele salariate nu poate depăşi 48 de ore, incluzând orele suplimentare, şi pentru o perioadă de cel mult 4 luni. În cazul unui orar de lucru de 40 de ore săptămânale, salariatul poate munci 5 ore suplimentare / săptămână, care vor fi plătite la valoarea de 125% din tariful normal / oră. Dacă se depăşeşte limita de 45 de ore săptămânale, numărul de ore suplimentare anuale inferioare sau egale cu 120 va fi calculat la o valoare de 150% din tariful normal / oră, respectiv 175% din tariful normal / oră dacă limita de 120 de ore suplimentare anuale este depăşită.

Orarul zilnic de lucru nu poate fi mai mare de 10 ore, iar o pauză de minimum 15 minute este garantată dacă orarul zilnic de muncă depăşeşte 6 ore, timp în care angajatul are dreptul de a părăsi locul de muncă. Nu se lucrează duminica şi în zilele de sărbătoare legală, excepţie făcând anumite domenii de activitate.

Codul muncii elen prevede ca orice angajat să aibă dreptul de a beneficia de concediul de odihnă anual. Sunt prevăzute şi garantate prin legislaţie, minimum 24 de zile lucrătoare de concediu / an, respectiv de 20 de zile lucrătoare (pentru salariaţii care lucrează în regim de 5 zile / săptămână). La acestea se adaugă 13 zile libere de sărbători legale, de-a lungul întregului an.

Legislaţia elenă garantează persoanelor care lucrează dreptul şi la alte forme de repaos profesional, precum concediul de maternitate (de 16 săptămâni, începând cu ultimele 8 săptămâni înainte de naştere) sau concediul parental, care permite tuturor părinţilor angajaţi în sectorul privat dreptul la un maximum de 3 luni şi jumătate de concediu parental fără plată pentru fiecare copil sub 3 ani. Această cerere de concediu este valabilă doar dacă unul dintre părinţi a fost angajat cel puţin un an într-o companie cu cel puţin 50 de angajaţi, iar celălalt părinte este de asemenea angajat. Acest tip de concediu este acordat potrivit unei liste de priorităţi, întocmită în ordinea înscrierilor. Alte 4 zile libere pot fi solicitate de către salariaţii cu copii sub 16 ani, pentru participarea la evenimente şcolare. De reţinut faptul că angajatele cu copii sub 2 ani pot veni cu o oră mai târziu la locul de muncă şi pot pleca cu o oră mai devreme, sau pot beneficia de o pauză de o oră în timpul programului de lucru, pentru a-şi putea alăpta sugarii. În caz de probleme de sănătate, se poate solicita un concediu de boală, a cărui durată depinde de vechimea la locul de muncă la ultimul angajator. Dacă salariatul este înscris la cursuri de dezvoltare profesională, acestuia i se poate acorda şi un concediu de formare profesională.

Lucrătorul mai poate solicita concediu şi pentru alte evenimente familiale, precum căsătoria (minimum 5 zile) sau ziua de naştere (1 zi). În plus, orice salariat are dreptul de a cere concediu pentru a-şi căuta un loc de muncă, indiferent de felul în care se sfârşeşte colaborarea cu angajatorul (ajungerea la termen a contractului, concediere, şomaj, demisie).

Sistemul de asigurări sociale în Grecia

Legislaţia elenă impune ca obligatorie asigurarea medicală. Astfel, orice lucrător salariat trebuie să se asigure la Institutul de Securitate Socială din Grecia (IKA) încă din prima zi de muncă, formalităţile fiind realizate de angajator, în termen de maximum 3 zile de la angajare. Persoana asigurată la IKA are dreptul de a beneficia de îngrijiri de sănătate (medicală, farmaceutică, de spital, dentară, medicamente de prevenire şi de îngrijire medicală adiţională), dar şi de a se bucura de diverse tipuri de ajutoare financiare sub forma alocaţiilor (de maternitate, de graviditate şi de naştere, de boală şi de accidente, de înmormântare şi pensii). De reţinut, însă, este că atât angajatorul cât şi angajatul contribuie separat, lunar, la IKA. Cotizaţiile sociale sunt plătite de către fiecare salariat în parte, angajatorul fiind obligat să anunţe departamentul local IKA dacă observă nereguli în ceea ce priveşte contribuţia salariaţilor săi. Cotizaţiile sociale sunt calculate în funcţie de venitul câştigat şi de zilele de muncă lucrate.

Contribuţia constantă la celelalte forme de asigurări sociale obligatorii, prevăzute de sistemul de asigurări din Grecia (asigurarea de boală, asigurarea de maternitate, asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale), conferă dreptul de a beneficia de alocaţii specifice precum şi de la alte beneficii (în natură şi/sau în bani).

Astfel, asigurarea de boală permite solicitarea unei alocaţii de boală (pentru care numărul de zile, respectiv valoarea ajutorului financiar, variază în funcţie de boala de care suferă asiguratul şi de numărul de ani de vechime).

Asigurarea de maternitate acoperă perioada maternităţii şi acordă femeilor asigurate o protecţie financiară, în timpul sarcinii, la naştere, după naştere, sub formă de: alocaţii de naştere (acoperă costul tratamentului la spital sau pentru naşterea acasă), alocaţii de maternitate (suma fiind de 30 de ori salariul zilnic al lucrătorului necalificat şi majorată cu 10% pentru fiecare membru de familie dependent), sau indemnizaţie de graviditate şi lăuzie.

În schimb asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevede forme de alocaţii de boală, acordate: asiguratului, în cazul unei boli profesionale, chiar dacă contribuţia a fost de doar 1 zi; familiei asiguratului decedat, în cazul în care moartea acestuia s-a datorat fie unui accident industrial, fie unei boli ocupaţionale, chiar dacă, şi în acest caz, contribuţia a fost de doar 1 zi (alocaţie de deces, pensie de urmaş).

Alte beneficii în bani oferite de asigurarea obligatorie la IKA constă în: alocaţie familială; alocaţie de şomaj (200 euro/lună, până la un maxim de 12 luni); pensie; împrumuturi ipotecare; alocaţii de căsătorie, pentru turism social şi pentru divertisment.

Decizia de a munci în străinătate necesită o analiză atentă în ceea ce priveşte validitatea ofertei, modalitatea de plecare (printr-o agenţie de recrutare, pe cont propriu), sau normele şi regulile în vigoare din elen. Cu atât mai importantă este însă conştientizarea avantajelor de a munci întotdeauna legal.

 

În cazul unor litigii de muncă, cetățenii români au la dispoziție următoarele coordonate:

Formular de inscriere on-line: https://eservices.yeka.gr

Telefon asistență inspectorat: 210-5289 281 & 282 (orar cu publicul 09:00-15:00)

Linie telefonică plângeri inspectorat: 15512 (orar cu publicul 09:00-17:00)

Adrese e-mail Inspectoratul Muncii:

1) Probleme sociale (Remunerați, Disponibilizări, Contracte de muncă, Declarații personale, etc) – kysepes3@otenet.gr

2) Aplicarea legilor pentru protecția, sănătatea și securitatea angajaților (Accidente de muncă,Tehnici pentru ocuparea forței de muncă și Medici specialiști în medicina muncii, etc) – kysepetye@ypakp.gr

3) Probleme legate de managmentului personalului, Educație, Buget, Asistență juridică și tehnică – kysepes2@otenet.gr

 

Ministerul Muncii, Securității și Protecției Sociale include și Inspecția Muncii (Σ.ΕΠ.Ε), care are ca scop sprijinirea,investigarea și urmărirea penală a încălcări legislații muncii, ocupării forței de muncă ilegale și a muncii nedeclarate atât în ​​sectorul public cât și în sectorul privat.

 

LISTA CU ADRESELE ȘI NUMERELE DE CONTACT ALE INSPECTORATULUI MUNCII DIN GRECIA

 

 

 

MINISTERUL MUNCII

PROTECȚIEI ȘI ASISTENȚEI SOCIALE din GRECIA

Adresa: Str. Pireos nr. 40, Atena

Telefon: 213-15 16 649, 651

       210-52 95 248

www.ypak.gr

 

Responsabilitățile Ministerului Muncii, Securității și Protecției Sociale cuprind:
- Contractele individuale și colective de muncă
- Respectarea orelor de muncă stabilite prin lege
- Egalitatea între sexe și egalitatea de șanse
- Servicii pentru ocuparea forței de muncă
- Integrarea socială a lucrătorilor străini în Grecia
- Protecția socială și reabilitarea unor categorii speciale
- Facilitarea pentru ocuparea forței de muncă a persoanelor cu handicap
- Accidente de muncă
- Orientare profesională
- Prevenirea accidentelor și bolilor profesionale de muncă
- Managementul Uniunii Europene și alte resurse legate de dezvoltarea resurselor umane
- Reprezentarea Greciei în cadrul Organizației Internaționale a Muncii (OIM)
 

 

LISTA CU ADRESELE ȘI NUMERELE DE CONTACT ALE INSPECTORATELOR MUNCII DIN GRECIA

DEPARTAMENTUL INSPECTORAT-SOCIAL

NORDUL MACEDONIEI și TRACIEI

DEPARTAMENTUL INSPECTORAT-SOCIAL

NORDUL MACEDONIEI-TRACIA

MITROPOLITUL MARONIAS BASILIU Nr. 3A,

KOMOTINI

691 00

dkeanmakth@yeka.gr

25310-81576-77

25310-81577

25310-24353

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

RODOPI

MITROPOLITUL MARONIAS BASILIU Nr. 3A,

KOMOTINI

691 00

tkerodopis@yeka.gr

25310-22892

25310-81579

25310-81578-79

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

DRAMA

THEMISTOKLUS Nr. 2

DRAMA

661 00

tkedramas@yeka.gr

25310-22892

25210-55947

253010-55948&

47002

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

EVRU

14 MAIU Nr. 36-38,

 

ALEXANDRUPOLI

681 00

tkeevrou@yeka.gr

25510-29602

25510-28855

25510-28264

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

KAVALA

OMONIAS Nr. 117, KAVALA

654 03

tkekavalas@yeka.gr

2510-620481

25510-28855

25510-28264

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

XANTHI

G. STAVRU Nr. 14-16,

XANTHI

671 00

tkexathis@yeka.gr

25410-22525&83056

25410-77333

 

 

 

 

 

 

CENTRUL MACEDONIEI

DEPARTAMENTUL INSPECTORAT-SOCIAL

CENTRUL MACEDONIEI

FRAGKON Nr.14,

SALONIC

540 02

dkekenmak@yeka.gr

2310-523935

2310-521373

2310-526826

2310-517644&531301

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

SECTORUL NORDIC SALONIC

25 MARTIU Nr. 21

546 45

tkeanatthes@yeka.gr

2310-888721-22

2310-810613

2310-823658

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

SECTORUL VESTIC SALONIC

AISOPU Nr. 22

546 27

tkedytthes@yeka.gr

2310-513592

2310-531304

2310-514178

2310-513592

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

SECTORUL CENTRAL SALONIC

PROX. KOROMILA Nr. 51

546 22

tkekenthes@yeka.gr

2310-226181

2310-225943

2310-287138&225943

2310-226181

 

 

 

 

 

 

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

SINDU

MONASTIRIU Nr. 248,

SALONIC

546 28

tkesindou@yeka.gr

2310-512853

2310-512027

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

IMATHIA

MITROPOLEOS Nr. 48,

VERIA

591 00

tkeimath@yeka.gr

23310-24620

23310-20289

23310-20289&29858

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

KILKIS

ARISTIDU Nr. 8,

KILKIS

611 00

tkekilkis@yeka.gr

23410-24922

23410-24922

23410-28451

23410-28451

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

PELLAS

FLORINIS Nr. 6,

EDESSA

582 00

tkepelas@yeka.gr

23810-20622

23810-20622

23810-22097

23810-22097

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

PIERIAS

KASSANDRU Nr.23,

KATERINI

601 00

tkepierias@yeka.gr

23510-23238

23510-23238

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

SERRON

M. ALEXANDRU Nr.2

SERRES

621 24

tkeser@yeka.gr

23210-27898

23210-97573

23210-97574

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

HALKIDIKI

CONSANTINOPOLEOS Nr. 5,

POLIGYROS

631 00

tkechalk@yeka.gr

23710-22018&21182

23710-21798

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL INSPECTORAT-SOCIAL

VESTUL MACEDONIEI

VEROIAS Nr. 8,

KOZANI

501 00

dkedytmak@yeka.gr

24610-26032

24610-26032

24610-26332

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

KOZANI

ARISTOTELUS Nr. 36&

VERIAS Nr. 8

501 00

tkekoz@yeka.gr

24610-24410&24492

24610-24410

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

GREVENON

DIOIKITIRIO, GREVENA

511 00

tkegrev@yeka.gr

24620-76500-504

24620-76510

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

KASTORIA

KHIPRU Nr. 3,

KASTORIA

521 00

tkekast@yeka.gr

24670-29014&24016

24670-29016

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

FLORIA

IOANNU ARTI Nr.4,

FLORINA

531 00

tkeflorinas@yeka.gr

23850-44529

23850-44757

23850-24780

SECŢIA INSPECTORAT-SOCIAL

PTOLEMAIDA

AGHIAS TRIADOS Nr.17,

PTOLEMAIDA

502 00

tkeptol@yeka.gr

24630-55689&55489

24610-25095

 

LISTA CU ADRESELE ȘI NUMERELE DE CONTACT ALE INSPECTORATELOR MUNCII DIN GRECIA

DEPATAMENTUL DE PREVENIRE A RISCURILOR PROFESIONALE TEHNIC-SĂNĂTATE

REGIUNEA MACEDONIA - TRACIA

DEPARTAMENTUL CENTRULUI DE PREVENIRE A RISCURILOR -

MACEDONIA-TRACIA

FRAGKON Nr.14,

SALONIC

540 12

kepekmak@otenet.gr

2310-535640

2310-522530

2310-524299

2310-519321

2310-519321

2310-545018 & 088

SECŢIA INSPECTORAT TEHNICĂ-SĂNĂTATE

DRAMA

TEMISTOKLEUS Nr.2,

DRAMA

661 00

sepedra@otenet.gr

25210-48549 & 48569

25210-48569

SECŢIA INSPECTORAT TEHNICĂ-SĂNĂTATE

EVRU

14 MAIU Nr. 36-38,

 

ALEXANDRUPOLI

681 00

texepeb1@otenet.gr

25510-31379

25510-31379

SECŢIA INSPECTORAT TEHNICĂ-SĂNĂTATE

IMATHIA

MITROPOLEOS Nr. 48,

VERIA

591 00

ttyever@otenet.gr

23310-25060

23310-25060

SECŢIA INSPECTORAT TEHNICĂ-SĂNĂTATE

KAVALA

OMONIAS Nr. 117, KAVALA

654 03

sepekav@otenet.gr

2510-620138

25510-620135

SECŢIA INSPECTORAT TEHNICĂ-SĂNĂTATE

KASTORIA

KHIPRU Nr. 3,

KASTORIA

521 00

kepek37@otenet.gr

24670-23786

24670-23736

SECŢIA INSPECTORAT TEHNICĂ-SĂNĂTATE

PIERIAS

KASSANDRU Nr.23,

KATERINI

601 00

ttyekat@otenet.gr

23510-79066

23510-79066

SECŢIA INSPECTORAT TEHNICĂ-SĂNĂTATE

SERRON

M. ALEXANDRU Nr.2

SERRES

621 24

kepek22@otenet.gr

23210-97575 & 26337

23210-97576

SECŢIA INSPECTORAT TEHNICĂ-SĂNĂTATE

HALKIDIKI

CONSANTINOPOLEOS Nr. 5,

POLIGYROS

631 00

ttyex@otenet.gr

23710-21325 & 23151

23710-21324

SECŢIA INSPECTORAT TEHNICĂ-SĂNĂTATE

KOZANI

VERIAS Nr. 8,

KOZANI

501 00

ttekoz@otenet.gr

24610-21213

24610-41409

SECŢIA INSPECTORAT TEHNICĂ-SĂNĂTATE

PELLAS

FLORINIS Nr. 6,

EDESSA

582 00

kep1951@otenet.gr

23810-20712

23810-20712

23810-21309

23810-21309

23810-21523

23810-21523

 

 

 

 

 

 

Program de lucru cu publicul în data de 24 ianuarie 2020 - Ziua Unirii Principatelor Române

18.01.2020

În conformitate cu dispoziţiile legale, Consulatul General al României la Salonic nu va avea program cu publicul în data de 24 ianuarie 2020, Ziua Unirii Principatelor Române. Vă…

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar…

Atenționare de călătorie– Fenomene meteorologice nefavorabile

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Republica Elenă în legătură cu menținerea unor restricții, respectiv …