Informaţii pentru cetăţenii străini

Taxe de viză

Potrivit Legii nr. 198/27.10.2008, taxele consulare percepute pentru eliberarea vizelor sunt următoarele:

Tipul Vizei

Taxa Consulară

Tranzit aeroportuar

60 EUR

Tranzit

60 EUR

Scurtă şedere

60 EUR

Lungă şedere

120 EUR

Taxele se încasează anticipat, direct în euro, precum şi în dolari SUA sau în moneda ţării de reşedinţă, după caz, raportat la cursul de schimb mediu al acestora faţă de euro.

În ţările în care funcţionează piaţa valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA.
 

Taxele de vize încasate în baza acordurilor încheiate de UE cu state terţe:

Pentru cetăţenii statelor cu care Comunitatea Europeană a încheiat convenţii bilaterale de facilitare a vizelor se aplică taxele convenite prin acordurile respective, respectiv 35 sau 70 euro. Pentru Republica Moldova, Serbia şi Macedonia vizele se acordă în continuare gratuit, până la aderarea României la spaţiul Schengen.

În prezent, sunt în vigoare opt astfel de acorduri încheiate între Uniunea Europeană şi o serie de state terţe şi anume:

 • Federaţia Rusă;
 • Ucraina;
 • Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;
 • Serbia;
 • Muntenegru;
 • Bosnia şi Herzegovina;
 • Albania;
 • Republica Moldova;
 • Georgia.

Acestea sunt obligatorii pentru toate SM UE, cu excepţia Danemarcei, Regatului Unit şi a Irlandei. Statele membre asociate Schengen nu fac obiectul acestor acorduri.

Danemarca, Norvegia şi Elveţia au încheiat acorduri bilaterale cu o serie de state terţe în cauză.

Având în vedere specificul acordurilor încheiate de UE cu unele state terţe, privind acordarea de facilităţi la eliberarea vizelor de scurtă şedere, pentru ţările la care se percep taxe de viză în baza acordurilor respective, sumele încasate vor fi defalcate în registrul de vize astfel:

 

Nr.crt. Acord încheiat de Comunitatea Europeană cu Taxa de viză încasată în regim normal Taxa de viză încasată în regim de urgenţă
1. ALBANIA 35 EURO Nu se percep taxe de urgenţă
2. BOSNIA - HERŢEGOVINA 35 EURO Nu se percep taxe de urgenţă
3. FYROM1) Vizele se acordă în regim de gratuitate  
3. MACEDONIA Vizele se acordă în regim de gratuitate  
4. REPUBLICA MOLDOVA Vizele se acordă în regim de gratuitate  
5. FEDERAŢIA RUSĂ 35 EURO 70 EURO
6. SERBIA2) Vizele se acordă în regim de gratuitate Nu se percep taxe de urgenţă
7. MUNTENEGRU3) 35 EURO Nu se percep taxe de urgenţă
8. UCRAINA 35 EURO 70 EURO
9. GEORGIA 35 EURO Nu se percep taxe de urgenţă

[1] În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1244/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001, resortisanţii Fostei Republici a Macedoniei care deţin paşapoarte biometrice sunt exoneraţi de obligaţia de a deţine viză (JO L336, 18.12.2009, p. 1); acordul de facilitare a eliberării vizelor se aplică în continuare titularilor de paşapoarte non - biometrice.

[2] În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1244/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001, resortisanţii Serbiei care deţin paşapoarte biometrice [cu excepţia deţinătorilor de paşapoarte sârbe eliberate de către direcţia de coordonare sârbă (în limba sârbă: Koordinaciona uprava)] sunt exoneraţi de obligaţia de a deţine viză (JO L 336, 18.12.2009, p. 1); acordul de facilitare a eliberării vizelor se aplică în continuare titularilor de paşapoarte non-biometrice şi titularilor de paşapoarte eliberate de direcţia de coordonare sârbă.

[3] În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1244/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001, resortisanţii din Muntenegru care deţin paşapoarte biometrice, sunt exoneraţi de la obligativitatea de a deţine viză (JO L 336, 18.12.2009, p. 1); întrucât paşapoartele non-biometrice eliberate de Muntenegru nu mai sunt valabile, acordul de facilitare a eliberării vizelor nu se mai aplică în practică.

Nu se percep taxe pentru vize în cazul solicitanţilor din următoarele categorii:

 • copii mai mici de 6 ani;
 • elevi şi studenţi, studenţi din ciclul postuniversitar şi profesori însoţitori care efectuează călătorii de studii sau de formare şcolară;
 • cercetători din ţări terţe care se deplasează în Comunitate pentru cercetare ştiinţifică, astfel cum au fost definiţi în Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Comunitatea Europeană;
 • eliberarea vizelor acordate funcţionarilor străini la organizaţiile la care România este parte;
 • eliberarea vizelor acordate membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrii de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate.

Viza de lungă şedere pentru străinii care sunt membrii de familie ai cetăţenilor români se acordă de misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale României, fără plata taxelor consulare.

Vizele de intrare acordate cetăţenilor statelor terţe, membri de familie ai cetăţenilor UE, şi SEE, se acordă cu exonerarea de la achitarea taxelor.

 

Program de lucru cu publicul în data de 24 ianuarie 2020 - Ziua Unirii Principatelor Române

18.01.2020

În conformitate cu dispoziţiile legale, Consulatul General al României la Salonic nu va avea program cu publicul în data de 24 ianuarie 2020, Ziua Unirii Principatelor Române. Vă…

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar…

Atenționare de călătorie– Fenomene meteorologice nefavorabile

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Republica Elenă în legătură cu menținerea unor restricții, respectiv …